Next Generation EU

Next Generation EU

Naziv projekta: Ulaganje u digitalni marketing Poliklinike Mediderm

Korisnik: POLIKLINIKA MEDIDERM d.o.o.

Referentna oznaka projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V2.0533

Poziv: Vaučeri za digitalizaciju (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)

  

OPIS PROJEKTA

Projektom se uvodi nova internetska stranica poliklinike integrirana s CMS-om (Content Management System) za samostalno upravljanje sadržajem. Inovirani sadržaj i unaprijeđene funkcionalnosti za komunikaciju s korisnicima zdravstvenih usluga će poboljšati iskustvo korisnika na internetskoj stranici, a pacijenti će dobiti još individualniji pristup i kvalitetniju komunikaciju na svakom koraku, od slanja upita, dolaska na pregled do praćenja zdravlja.

Provedbom projekta se potiče korištenje suvremenih tehnologija, unapređuje poslovanje, stvara dodana vrijednost usluga i generira nova potražnja na domaćem i inozemnom tržištu kroz zdravstveni turizam.

Provedba projekta obuhvaća aktivnost izrade unaprijeđene internetske stranice Poliklinike.

 

CILJ I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je unapređenje komunikacije s korisnicima usluga implementacijom nove internetske stranice radi povećanja konkurentske prednosti tvrtke na zahtjevnom tržištu privatnih zdravstvenih usluga.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

  • digitalna transformacija poduzeća kroz uvođenje unaprijeđene internetske stranice poduzeća
  • povećani kapaciteti zaposlenika za primjenu novih informacijsko komunikacijskih tehnologija
  • povećana svjesnost javnosti o unaprijeđenim digitalnim kapacitetima poduzeća i stečenim stručnim znanjima u vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU.

Izradom nove internetske stranice omogućava se kvalitetna prezentacija svih medicinskih usluga na domaćem i inozemnom tržištu, praćenje i analiza upita pacijenata, uvid u najtraženije medicinske usluge i interaktivna komunikacija s potencijalnim korisnicima zdravstvenih usluga.  Analizom prikupljenih informacija unaprijedit će se planiranje, poslovni procesi upravljanja imovinom i ljudskim potencijalima, prodaja zdravstvenih usluga i marketing, te definirati poslovni  modeli za unapređenje odnosa s pacijentima. Stvaranje dodatne vrijednosti korisnicima zdravstvenih usluga će generirati novu potražnju i povećati konkurentnosti poliklinike na domaćem i inozemnom tržištu.

Poticajno digitalno okruženje omogućit će djelatnicima kontinuirano učenje i stvaranje inovativnih usluga, a integracija digitalnih alata u svakodnevni rad pozicionirat će prijavitelja kao poduzeće koje potiče kulturu inovacija i kontinuiranog poboljšanja poslovnih modela.

Ulaganjem EU sredstava poduzeće će modernizirati poslovanje, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na tržištu, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Ukupna vrijednost projekta: 6.250,00 EUR

Prihvatljivi troškovi: 5.000,00 EUR 

Iznos sufinanciranja EU: 3.000,00 EUR  

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi u razdoblju od 29. studenog 2023. do 28. siječnja 2024. godine.

 

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA 

Realizacija projekta traje dva mjeseca.

 

KONTAKT OSOBA

Zoran Šušak, direktor     

e-mail: info@poliklinika-mediderm.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  Republike Hrvatske 2021. – 2026.

 

EU POVEZNICE

Portal Nacionalni plan oporavka i otpornosti: https://fondovieu.gov.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Poliklinika Mediderm d.o.o.